Monthly Archive: November 2019

OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL

OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL   Hơn năm mươi năm trước, phi hành gia Apollo 11 – …