Bất động sản là một thuật ngữ pháp luật có ý nghĩa bao gồm đất đai và những gì dính liền vĩnh viễn với mảnh đất. Những thứ được xem là dính liền vĩnh viễn như là nhà cửa, ga ra, kiến trúc ở trên hoặc dầu khí, mỏ khoáng chất ở dưới mảnh đất đó. Bất động sản bao gồm tất cả đến xây dựng, cho thuê nhà đất, mua bán nhà đất.

Xây dựng  là một quy trình thiết kế và thi công nên các cơ sở hạ tầng hoặc công trình, nhà ở. Cho thuê nhà, mặt bằng nghĩa là nhà hay mặt bằng tạm thời hoặc không có ý định sử dụng nữa nên cho người khác dùng và sự dụng với một mức giá nhất định. Còn mua bán nhà đất nghĩa là những ngôi nhà hay mảnh đất mà khống còn sử dụng và không có ý định sử dụng nữa nên bán cho người khác với một mức giá nào nào và có thỏa thuận văn bản rõ rằng. Hiện nay bất động sản diễn biến cũng như độ phát triển rất cao do nhu cầu mua nhà, mua đất cũng như cho thêu hoặc sang nhượng lại.

Bên cạnh bất động sản thì có môi giới bất động sản.  Còn có thể gọi là cò bất động sản, là những hoạt động tư vấn, quảng cáo, tiếp thị bất động sản tới các khách hàng có nhu cầu mua bán bất động sản. Vì nhu câu cao và sự cần thiết nên mối giới bất động sản ngày cằng nhiều. Chúng ta nên có hiểu biết và đi sâu về bất động sản để khi có nhu cầu về nhà hay đất đai không bị môi giới bất động sản cũng như các nhà thâu xây dựng lừa và chọn giá hợp lý nhất.

Post Your Thoughts