câu chuyện có nên xây nhà khung thép gần như là lên tới đỉnh cao khi một số công trình nhà làm bằng khung thép …